E-Posta

Şifre

 

     
   
 
 

DETAYLI ARAMA

 
     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Püf Noktası !

Özellikle aradığınız bir firma varsa "Firma Adına Göre Ara" bölümü size yardımcı olabilir.

Bulunduğunuz il - ilçe - marka belirterek ilgili bölgede alternatif servislere ulaşabilirsiniz.
 
Eğer tanıdığınız bir servisi burada bulamadıysanız belki bizim adımıza tavsiyede bulunabilir, ücretsiz olarak burada yer almasını sağlayabilirisiniz.

 

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın E-Postası

 

 

 

 

 

 

 
 

Arabaservisleri.com Üyelik Sözleşmesi

 
Arabaservisleri.com Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi

Öncelikle Türkiye’nin en genç ve dinamik otomobil firma rehberini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Arabaservisleri.com'da firmanızı tanıtabilmek ve bazı hizmetlerden yararlanabilmek için üye olmanız gerekiyor. Aşağıdaki üyelik sözleşmesinde Araba Servislerinde yer alan kapsamları ve uymanız gereken koşulları bulacaksınız. Araba Servislerine hoşgeldiniz.1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), arabaservisleri.com (bundan böyle ARABASERVİSLERİ olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.arabaservisleri.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ARABASERVİSLERİ arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. www.arabaservisleri.com'a üyelik hakkınız “üyelik formunu” eksiksiz doldurulmanız ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3. KULLANICILAR, ARABASERVİSLERİ’a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, ARABASERVİSLERİ tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. ARABASERVİSLERİ, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6. KULLANICILAR, www.arabaservisleri.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler (GOLD ÜYELİK). Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler.

7. Aksi belirtilmediği taktirde, ARABASERVİSLERİ ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, ARABASERVİSLERİ üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.

8. www.arabaservisleri.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

9. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.arabaservisleri.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10. ARABASERVİSLERİ tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. ARABASERVİSLERİ hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.


12. ARABASERVİSLERİ, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

13. www.arabaservisleri.com' un amacı, herkesin firmasını ve hizmetlerini tanıtabileceği 24 saat açık bir sanal platform hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.arabaservisleri.com' a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, ARABASERVİSLERİ'ın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

14. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

15. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple ARABASERVİSLERİ'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

16. www.arabaservisleri.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile ARABASERVİSLERİ'ın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, www.arabaservisleri.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, ARABASERVİSLERİ’ın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve www.arabaservisleri.com’a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

17. ARABASERVİSLERİ, www.arabaservisleri.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

18. ARABASERVİSLERİ’ın tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, ARABASERVİSLERİ hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

19. ARABASERVİSLERİ ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Ondokuz (19) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.
 
 
     
  Site Üyelik Sözleşmesi